Colinele Transilvaniei - @Wanderlust

Destinațiile de ecoturism (partea a II-a) – De ce este nevoie să avem destinații de ecoturism certificate? 

Acesta este al doilea articol dintr-o serie de trei care își propun să trateze tema destinațiilor de ecoturism în România. Primul articol a abordat istoricul dezvoltării conceptului, iar cel de-al treilea va trata situația actuală a rețelei de destinații de ecoturism.

Stilul de viață contemporan, în ritm trepidant, cu activități stresante și adeseori sedentare, precum și conștientizarea nivelului de poluare și a efectelor sale negative ne determină, pe o mare parte dintre noi, să ne dorim să evadăm în natură, să căutăm locuri unde putem mânca mai sănătos, din produse locale, să stăm la taifas cu localnicii sau să facem activități cât mai diverse în natură. De aceea, acele destinații care reușesc să aibă o astfel de ofertă și, în plus, dovedesc grijă față de mediul natural și față de localnici sunt mult apreciate de o bună parte a turiștilor. Acest tip de destinații le numim destinații de ecoturism, iar ele devin din ce în ce mai apreciate și căutate atât la nivel internațional, cât și în România. În acest context se ridică două întrebări:

  1. cum pot identifica turiștii destinațiile de ecoturism? și 
  2. cum pot partenerii locali dintr-o destinație, de exemplu primării, unități de cazare și ghizi, să se coordoneze pe direcția de dezvoltare a ecoturismului?

Ca răspuns la aceste două întrebări apare nevoia de certificare a destinațiilor de ecoturism pe baza unei proceduri clare și transparente, ce poate fi comunicată către partenerii locali, dar și către turiști. România are un astfel de sistem de certificare a destinațiilor de ecoturism, coordonat de către ministerul de resort din 2014, cu cinci destinații recunoscute oficial. Dincolo de recunoașterea oficială a acestor destinații, există și alte motive importante pentru care certificarea este importantă:

  • Procesul de certificare este, în primul rând, un ghid de bune practici

Orice destinație care dorește să fie certificată are nevoie să știe care sunt criteriile la care trebuie să se raporteze pentru a deveni eligibilă pentru această cursă. Certificarea în sine este un proces punctual, dar reînnoirea certificatului din 3 în 3 ani este un proces permanent prin care destinația trebuie să-și mențină direcția de dezvoltare și să-și îmbunătățească continuu performanțele. Din acest motiv, criteriile de evaluare sunt de fapt un ghid de dezvoltare continuă al destinației, ce trasează traiectoria de dezvoltare și generează totodată un plan concret de acțiune pentru toți partenerii.  

  • Înlăturarea tentației de green-washing

Această nevoie de a identifica, ghida și certifica ecoturismul a apărut și din faptul că în spațiul public se vorbește, din ce în ce mai mult, despre turismul sustenabil și mai ales despre ecoturism. Atât în mediul academic, cât și în sfera practică de comunicare și marketing, multe destinații, dar și multe afaceri se autointitulează eco sau sustenabile,  fără a putea să justifice aceste titulaturi. Crearea unor evaluări independente realizate pe niște criterii clare și transparente poate diminua sau chiar înlătura tendința de green-washing, adică folosirea intenționată a unei imagini eco doar în comunicare și promovare, dar fără a fi susținută de măsuri specifice luate de destinații sau afaceri.

  • Coagularea partenerilor

Ecoturismul este un concept tehnic, care trebuie să fie explicat, cuantificat și pus în practică. Pe de altă parte, destinația de ecoturism este o realitate vie, cu mulți parteneri implicați, ce au activitatea bazată, de cele mai multe ori, pe viziuni diferite. Procesul de evaluare și certificare implică crearea unei baze comune de discuție și acțiune între partenerii care încep să se coaguleze în jurul acestei forme de dezvoltare turistică. Mai mult decât atât, unul dintre criteriile de bază ale certificării este existența parteneriatului între reprezentanții celor trei sectoare de activitate: administrația publică locală, afacerile în turism și administrația ariei protejate. În plus, la nivel de afaceri, prin intermediul cerințelor din criterii, se stimulează crearea unei rețele de servicii. Realizarea acestor parteneriate și rețele locale de servicii aduc un plus de coerență în managementul întregii destinații ce creează posibilitatea unui management de destinație unitar și profesionist. Certificatul de destinație de ecoturism odată obținut, poate fi un instrument suplimentar de marketing pentru întreaga destinație, dar și pentru fiecare actor în parte.

  • Creșterea eficienței sectorului privat, dar și a celui public

Criteriile de eco-certificare pentru destinații cuprind măsuri de reducere a consumului de energie și apă, sau eficientizarea transportului și a mobilității. Destinația devine astfel mai eficientă și, implicit mai competitivă în fața altor destinații similare. Totodată, creșterea importanței economiei locale și a resursei umane locale prin aplicarea criteriilor pe acest domeniu face posibil ca destinația să capteze o valoare mai mare a impactului pozitiv economic generat de turism. Astfel, scurgerile financiare din economia locală în economia globală se vor diminua deoarece vor exista mai multe servicii și produse valorificate în cadrul destinației.

  • Poziționare și marketing

O destinație certificată, împreună cu rețeaua de servicii locale, au posibilitatea să se poziționeze într-un mod cu totul special pe piața regională, națională și europeană de turism și să comunice cu tipuri de turiști care sunt interesați să călătorească în destinații responsabile. Cererea pentru destinațiile de ecoturism este în creștere, atât în România, cât și pe plan internațional.

  • O destinație cu viitor

O destinație care se dezvoltă acum pe principii sănătoase de ecoturism are mai multe șanse să aibă un viitor lung din punct de vedere socio-economic și să combine turismul cu impact redus asupra mediului natural și social, cu stimularea unei economii locale bazată pe lanțuri scurte de produse și diversificarea serviciilor. Acest tip de destinație poate răspunde mai bine la provocările globalizării sau chiar la probleme de siguranță sanitară precum cea generată de COVID-19.

Dezvoltarea destinațiilor de ecoturism în România se realizează cu sprijinul financiar oferit de:

  • Conservarea naturii

Destinația de ecoturism oferă un instrument aproape unic în care natura este valorificată într-un mod responsabil prin turism, astfel încât comunitatea locală să nu mai perceapă natura și ariile protejate ca un obstacol împotriva dezvoltării locale, ci ca pe o oportunitate de dezvoltare. Totodată, prin intermediul ecoturismului se pot dezvolta mecanisme suplimentare de susținere financiară a măsurilor de conservare a naturii.

  • Revitalizarea identității și a valorilor locale

Prin abordarea responsabilă a valorilor locale culturale, identitatea locală se poate revitaliza sau chiar recrea. Aceste procese pot ține vie energia culturală a comunității și pot genera un plus de valoare și mândrie pentru localnici asupra zonei în care locuiesc, fapt ce poate genera o diminuare sau chiar reversul unei migrații a populației tinere din destinație, mai ales dacă acest fapt este asociat cu apariția unor locuri de muncă de calitate, în special pentru populația locală tânără.

Acestea sunt opt motive pentru ca o destinație să urmeze calea de dezvoltare prin ecoturism și implicit să se certifice ecoturistic. Destinațiile de ecoturism, peste tot în lume, vor continua să se dezvolte și este necesar ca turiștii să identifice aceste destinații iar partenerii locali să înțeleagă nevoile și acțiunile necesare. Astfel, destinația de ecoturism devine o veritabilă pârghie de dezvoltare durabilă pentru comunitățile cu capital natural atractiv peste tot în lume, și mai ales în România.

Acest articol a fost realizat cu în cadrul proiectului PET România, derulat de Asociația de Ecoturism din România, în parteneriat cu Asociația de Ecoturism Țara Dornelor, Asociația de Turism Retezat și Asociația Măgura Ecoturistică, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

DISTRIBUIE

Descoperă Eco-România

Pagina de Facebook Asociația de Ecoturism din România (AER) devine Descoperă Eco-România, unde vom încerca să promovăm redescoperirea țării noastre prin prisma experiențelor locale bazate pe natură și pe cultura locală.

ULTIMELE ARTICOLE