Eco Maramureș: interviu cu echipa de management a destinației

1. Ce teritoriu include destinația Eco Maramureș și ce are specific?

Inima verde a Maramureșului încă bate în ritmuri ancestrale. O găsești cuibărită în munții Gutâi, care îmbrățișează colinele blânde dintre râurile Mara și Cosău. Un spațiu spectacular, în care oamenii își duc viața simplu, după cum le dictează anotimpurile, credința și tradițiile. Sunt 4 comune: Ocna Șugatag, Desești, Budești și Călinești, care au devenit parte din destinația de ecoturism Mara-Cosău-Creasta Cocoșului, redenumită Eco Maramureș, certificată pentru prima dată de Ministerul Turismului  în anul 2014 și recertificată în 2018 și 2022. 

Este un teritoriu în care natura a fost foarte generoasă, existând pe acest spațiu nu mai puțin de 7 arii naturale protejate: Cheile Tătarului, Creasta Cocoșului, Tăurile Chendroaiei, Lacul Morărenilor, Tăurile de la Hoteni, Turbăria Iezerul Mare și Pădurea Crăiască.

Zona montană, cu Masivul Gutâi și Creasta Cocoșului oferă peisaje superbe, în timp ce zona depresionară are caracter rural-tradițional, cu sate înșirate de-a lungul râurilor Mara și Cosău. Aici, casele și gospodăriile din lemn sunt încă prezente la tot pasul, iar celebrele porți maramureșene sunt mărturia vie a iscusinței meșterilor populari care le-au făurit.

Bisericile din lemn, cu turle înalte și zvelte, au fiecare câte o poveste unică, încrustată în lemn, două dintre ele fiind incluse în Patrimoniul Mondial Unesco: Biserica de lemn „Sfântul Nicolae” din Budeşti – Josani și Biserica de lemn „Sfânta Paraschiva” din Desești.

Satele maramureșene sunt încă vii, iar tradițiile și obiceiurile sunt păstrate cu sfințenie, portul popular fiind purtat cu mândrie duminica și la sărbători.

2. Cine coordonează și asigură managementul destinației de ecoturism?

Managementul destinației este asigurat de Asociația EcoLogic. Organizația este activă din 2001 în domeniul protecției mediului, cu o contribuție importantă la dezvoltarea durabilă a zonei. 

Pe parcursul celor mai bine de 20 de ani de activitate, Asociația EcoLogic a desfășurat o activitate continuă în Maramureșul istoric, prin cele 33 de proiecte implementate, ce totalizează 1.185.000 Euro investiți în conservarea biodiversității, dezvoltarea ecoturismului și consolidarea capacităților locale, asigurând sinergia acțiunilor proprii cu inițiative ale autorităților locale, județene sau alte organizații. 

În perioada 2005-2010, organizația a asigurat custodia Rezervației Creasta Cocoșului, iar între 2011-2018 a fost custode al Sitului NATURA 2000 Gutâi – Creasta Cocoşului ce include rezervația inițială. 

Pe lângă activităţile de management ale ariilor naturale protejate, monitorizarea stării de conservare a habitatelor și speciilor, amenajarea infrastructurii de vizitare şi informare, organizația a investit în dezvoltarea de alternative generatoare de venit în comunităţile locale care să reducă presiunile antropice asupra resurselor naturale regăsite în aria protejată și vecinătatea acesteia. 

Au fost sprijinite inițiative locale pentru dezvoltarea de pensiuni agroturistice, asigurând cursurile de calificare pentru administratori de pensiuni și ghizi locali, au fost identificați meșterii și artizanii locali, fiind incluși mai apoi în oferta turistică a zonei. Pentru atragerea turiștilor, a fost dezvoltat drumul verde Drumul moștenirii Maramureșene, care conectează 7 sate reprezentative pentru moștenirea culturală cu 7 arii protejate din zona Masivului Gutâi. Prin eforturile conjugate cu partenerii locali, la finalul anului 2014, zona centrală de interes a obținut statutul de destinație de ecoturism conferit de Autoritatea Națională pentru Turism, Asociația EcoLogic fiind desemnată ca unitate de management a acesteia.

3. Cine face parte din echipa care se ocupă de managementul destinației și ce rol are fiecare?

Edit Pop este managerul destinației de ecoturism, cu brevet de manager în activitatea de turism din 2015, 12 ani de experiență în managementul ariilor naturale protejate, 22 de ani de experientă în dezvoltare rurală, planificare strategică, managementul proiectelor, evaluare proiecte și planificarea acțiunilor de conservare. 

Rolul ei este de coordonare și implementare a strategiei de dezvoltare a destinației și a marketingului turistic, asigură networkingul în rețeaua locală de ecoturism și parteneriatul local pentru menținerea calității serviciilor la standardele de ecoturism, asistă autoritățile locale în asumarea și implementarea bunelor practici în gestionarea resurselor și planificare teritorială pentru ecoturism, asigură dezvoltarea programelor turistice integrative pe specificul destinației, organizează activitățile de întreținere a infrastructurii de vizitare din destinație, organizează monitorizarea fluxului de turiști în rețeaua locală de ecoturism, supervizează activitatea de monitorizare turistică, integrează și coroborează datele statistice la nivelul destinației, atrage fonduri prin diverse mecanisme financiare disponibile pentru dezvoltarea destinației, coordonează activitățile care susțin internalizarea și consolidarea brandului Eco Maramureș.

Cristina Sîncu este consultant marketing, economist cu specializarea turism și servicii, administrarea afacerii & marketing.

Ea se ocupă de promovarea destinației și a ofertei turistice, participă la reprezentarea destinației la târgurile de turism planificate și evenimentele de promovare organizate de terți, planifică strategiile de publicitate bazate pe interpretarea datelor colectate cu scopul de a crește numărul de turiști din destinație, asigură postarea de articole pe pagina de Facebook a destinației și promovarea destinației în comunități și grupuri online de social media, monitorizează site-ul destinației, www.ecomaramures.com și magazinul online atașat acestuia în vederea preluării solicitărilor de programe turistice, asigură organizarea evenimentelor specifice destinației și evenimente proprii de promovare. 

4. De unde provin resursele pentru dezvoltarea destinației?

Dezvoltarea și marketingul destinației sunt asigurate cu sprijinul financiar al Romanian-American Foundation şi Fundaţia pentru Parteneriat, la care se adaugă alte finanțări nerambursabile precum granturile SEE în cadrul Fondului ONG în România, Programul de Cercetare şi Inovare al Uniunii Europene, Orizont 2020, programul Spații Verzi – finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România.

5. Care este cea mai mare provocare pentru dezvoltarea zonei ca destinație de ecoturism?

Sursele de finanțare care pot fi accesate pentru dezvoltarea destinației de ecoturism sunt limitate.

6. De ce este Eco Maramureș o destinație de ecoturism?

Ecoturismul este una din formele de turism care poate valorifica la maximum ariile naturale protejate și proximitatea acestora, respectând în același timp integritatea peisajelor naturale, a biodiversității ecologice, creând totodată posibilități de dezvoltare locală a comunităților din apropierea lor.

Eco Maramureș este o destinație de ecoturism certificată pentru prima dată în  anul 2014, fiind printre primele două destinații de ecoturism certificate din România.  Pe teritoriul ei există 7 arii naturale protejate, valoroase atât pentru specialiști, ca locuri cu biodiversitate ridicată și fenomene naturale geologice, cât și locuri de atracție pentru turiști, care vor să se bucure de peisajele superbe și diversitatea floristică și faunistică specială.

Vedeta destinației Eco Maramureș este Creasta Cocoșului, un loc emblematic al Maramureșului Istoric, care impresionează prin masivitate și sălbăticie, o formațiune de roci vulcanice cu formă crenelată de circa 200m lungime, aflată la o altitudine medie de 1200m. 

Traseele de drumeție care o accesează și care pornesc din diferite puncte ale destinației sunt parcurse anual de mii de turiști dornici să se bucure de panorama superbă asupra întregii depresiuni a Maramureșului, să admire întinsele păduri de amestec, făgete mari, turbăria de la Tăul Chendroaiei, o diversitate de habitate în care ursul, lupul, râsul, mistreții și cerbii sunt la ei acasă. Toate celelalte arii naturale din destinație pot fi accesate pe trasee marcate de drumeție, marcarea și întreținerea acestora fiind o activitate continuă întreprinsă de Asociația EcoLogic.

Alte activități posibile în destinația Eco Maramureș sunt cicloturismul – sunt 164 km de trasee marcate pentru bicicletă, observarea florei și a faunei sălbatice, escaladă și zbor cu parapanta din zona Crestei Cocoșului, plimbări cu căruța sau sania trasă de cai și o activitate nouă și inedită – plimbare cu sania trasă de câini, grație unui francez îndrăgostit iremediabil de zonă, care a ales să trăiască în Maramureș împreună cu familia.

Pentru că o bună parte dintre turiștii care aleg să ne viziteze sunt familii cu copii sau seniori, au fost marcate 3 trasee de drumeție ușoară în jurul satelor Breb, Desești și Călinești care oferă posibilitatea petrecerii câtorva ore în natură, prin fânețe, livezi și câmpuri cu flori, o activitate plăcută și reconfortantă, care nu este atât de solicitantă precum traseele clasice de drumeție montană.

Mai există, de asemenea posibilitatea parcurgerii la pas a ulițelor satelor din destinație pentru a admira arhitectura locală specifică Maramureșului, cu bisericile, porțile, casele și gospodăriile din lemn, prezente încă în număr mare, chiar dacă și aici apare dorința localnicilor de a-și ridica locuințe moderne se încearcă păstrarea caracteristicilor arhitecturii locale prin detalii arhitecturale tradiționale.

În ultimii ani, de un interes crescut din partea turiștilor se bucură și inițiativele private de organizare a unor manifestări culturale în Breb, concerte de muzică clasică sau folk, manifestări teatrale, târguri cu produse locale, proiecții de film, Caravana filmelor TIFF, unele dintre ele transformate deja în evenimente cu tradiție: festivalul „Cântec cu miros de țară”, „Fest-în-Vale” sau seri cu ceterași ce au loc în fiecare week-end din sezonul de vară.

De asemenea, a fost atras un număr important de turiști la evenimentele locale, care au pus accentul pe gastronomia locală și meșteri populari, de fiecare dată incluzând și o activitate în natură prin parcurgerea unui traseu de drumeție ușoară. Astfel: „Arome și savori locale pe Valea Marei”, „Drumeție și savori locale pe Valea Marei”, „Maramureș Brunch”, „Hoinărind printre tradiții” au fost evenimente organizate de Eco Maramureș în ultimii ani, care s-au bucurat de un interes major din partea turiștilor și au avut o participare numeroasă.

Eforturile de a construi un turism responsabil în zonă sunt sprijinite și de partenerii locali care au fost atrași în acest proces. Sunt 33 furnizori de servicii de cazare și masă și 9 producători locali care reprezintă Rețeaua Eco Maramureș. Aceștia au aderat la principiile ecoturismului, bazat pe respect față de natură și valorile locale, cu impact minim asupra mediului și oferă servicii de calitate, la standarde înalte, o parte dintre ei – 15 furnizori de servicii de cazare fiind certificați Eco România, iar cei 9 producători sunt certificați ecologic pentru producția de fructe.

7. Cum se diferențiază  Eco Maramureș de alte destinații de ecoturism și alte zone turistice?

Maramureșul însuși reprezintă o destinație care se diferențiază foarte ușor de alte zone turistice din țară prin prisma arhitecturii populare și a tradițiilor încă bine păstrate.

În plus, natura nealterată și biodiversitatea bogată ne-au determinat să integrăm în oferta turistică activități bazate pe explorarea acestor resurse și să încurajăm turiștii să experimenteze activități precum drumeții, cicloturism, schi de tură, cățărare sau zbor cu parapanta, observarea animalelor sălbatice în habitatul lor natural.

În Eco Maramureș ne dorim practicarea unui turism responsabil. Destinația se concentrează pe promovarea și dezvoltarea unui turism durabil, care să protejeze natura și să contribuie la bunăstarea comunităților locale.

Ce aduce în plus destinația de ecoturism Eco Maramureș față de restul Maramureșului istoric este tocmai combinația de activități bazate pe natură, activități culturale, precum și integrarea naturii și a ariilor naturale protejate în oferta și imaginea destinației.

8. De unde sunt vizitatorii care vin în destinație și ce fel de activități fac aceștia?

În cadrul organizației noastre, una din activitățile cele mai importante este monitorizarea vizitatorilor în Eco Maramureș, pentru a avea o imagine cât mai exactă a circulației turistice în zonă. Cele mai recente monitorizări cantitative au avut loc în 2018 și 2021 și ne-au oferit informații detaliate care au surprins fenomenul turistic în dinamică, ceea ce a făcut să ne organizăm mai bine și să ne ajustăm eforturile  în funcție de rezultatele monitorizărilor.

Destinația a reușit  să atragă  în 2021 un procent foarte mare de vizitatori noi, 49%,  înregistrând chiar și o creștere ușoară față de monitorizarea precedentă, foarte mulți turiști venind pentru destinația în sine, cu toate că ea este mică comparativ cu Maramureșul istoric.

De asemenea, avem un număr foarte mare de turiști care se întorc pentru a vizita destinația, a doua, a treia oară, sau chiar mai mulți ani consecutiv, eforturile noastre fiind astfel răsplătite tocmai prin această dorință a lor de a experimenta mai mult, de a vizita și alte zone din destinație, de a încerca și alte activități.

Procentul turiștilor care vin în Eco Maramureș pentru a avea parte de o vacanță activă este mai mult decât dublu în 2021, față de 2018, drumeția montană fiind alegerea favorită dar și traseele ușoare dintre sate încep să devină din ce în ce mai accesate.
Turiștii care aleg să practice cicloturismul sunt și ei la fel de numeroși, avem trasee marcate ce însumează 164 de km, atât trasee ușoare, pentru cei care vor să descopere destinația din șaua bicicletei, cât și trasee mai solicitante, pentru împătimiți în mountain biking.

Și celelalte activități în natură, precum observarea și fotografierea vieții sălbatice se bucură de un interes crescut din partea turiștilor care aleg destinația noastră.

În ceea ce privește proveniența turiștilor, în 2018 procentul turiștilor cu rezidența în străinătate a fost de 41%, dar în 2021, ca urmare a efectelor pandemiei, procentul acestora a scăzut la 8%. Turiștii străini aleg alte destinații turistice și ca urmare a conflictului armat de la granița României, zona noastră fiind percepută ca fiind foarte aproape de acesta și potențial nesigură.

Pe plan național, există un număr mare de vizitatori din imediata apropiere (Satu Mare, Bistrița Năsăud și Maramureș), iar la nivelul Transilvaniei se evidențiază Clujul. Bucureștiul care a furnizat cel mai însemnat procent de vizitatori în 2018, a mai scăzut ca pondere, unul dintre motive fiind distanța, percepută ca fiind destul de mare.

9. Aveți ceva planuri concrete de dezvoltare în perioada următoare?

Evident că rezultatele pozitive obținute în activitatea noastră ne stimulează și mai mult.

Față de activitățile pe care le desfășurăm în mod curent, prin ceea ce vom întreprinde în viitor, ne propunem să creștem ponderea turiștilor consumatori de experiențe diversificate în destinație, care prin șederea lor prelungită să contribuie la extinderea duratei medii a sejurului la nivel de destinație, să crească gradul de ocupare a pensiunilor din rețea și veniturile generate în comunități.  

Dorim să diversificăm  oferta  turistică prin includerea a 2 UAT-uri noi, orașul Baia Sprie și comuna Giulești, cu obiective turistice multiple și oferte de servicii și activități outdoor bine structurate.  În urma extinderii, destinația Eco Maramureș va cuprinde 6 UAT-uri, cu un total de 20 de localități. Oferta destinației va fi extinsă cu 3 arii naturale protejate noi, 5 trasee turistice marcate, domeniu schiabil de 6,5 km, activități outdoor, locații amenajate pt. escaladă, ciclism, înot și pescuit, 3 evenimente anuale în natură, 1 centru național de informare turistică, meșteri și producători cu activitate bine organizată și oferte pe mai multe sortimente de produse locale.

De asemenea, dorim să ne implicăm în stimularea organizării a cel puțin 12 evenimente locale în următorii 4 ani, pentru atragerea de vizitatori care să petreacă peste 3 zile în destinație, în acest fel determinând creșterea veniturilor obținute de comunitățile locale. 

Noi ca organizație, dorim să ne îmbunătățim sustenabilitatea economică, prin urmare am identificat două noi direcții de acțiune:

  • Introducerea  cămeșii  tradiționale maramureșene în circuitul vestimentar modern, prin reinterpretarea acesteia;
  • Introducerea pe piață a unor produse gurmand „Eco Maramures” realizate din fructe certificate ecologic care se cultivă în destinație. 

Dezvoltarea destinațiilor de ecoturism în România se realizează cu sprijinul financiar oferit de:

Acest articol a fost realizat cu în cadrul proiectului PET România, derulat de Asociația de Ecoturism din România, în parteneriat cu Asociația de Ecoturism Țara Dornelor, Asociația de Turism Retezat și Asociația Măgura Ecoturistică, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

DISTRIBUIE

Descoperă Eco-România

Pagina de Facebook Asociația de Ecoturism din România (AER) devine Descoperă Eco-România, unde vom încerca să promovăm redescoperirea țării noastre prin prisma experiențelor locale bazate pe natură și pe cultura locală.

ULTIMELE ARTICOLE