Certificare în ecoturism

AER consideră absolut necesară dezvoltarea unui Sistem de Certificare în Ecoturism – un mecanism care aplică în mod practic principiile de bază ale ecoturismului – pentru a asigura conservarea naturii și dezvoltarea durabilă a comunităților locale prin turism. Acesta este un pas important având în vedere că Organizația Mondială a Turismului a recomandat guvernelor, începând încă din martie 2003, să sprijine inițiativele care promovează certificarea în turism durabil.

Am dezvoltat un sistem de certificare în ecoturism pentru a putea evalua în mod obiectiv modul în care serviciile și programele turistice respectă principiile de ecoturism.  Criteriile sunt organizate în grupe, ce corespund principiilor ce caracterizează ecoturismul: 

 1. Management durabil
 2. Focalizarea pe zone naturale 
 3. Interpretarea patrimoniului 
 4. Protejarea mediului natural 
 5. Conservarea naturii 
 6. Dezvoltarea comunităților locale 
 7. Satisfacția turiștilor 
 8. Marketing corect 

 Criteriile sunt împărțite în două categorii: 

 • Criterii de bază. Ele reprezintă normele de bază care sunt obligatoriu de îndeplinit de produsul supus certificării pentru a putea fi continuată evaluarea 
 • Criterii complementare. Sunt normele care finalizează evaluarea unui produs ca fiind ecoturistic. În afara îndeplinirii criteriilor de bază, îndeplinirea a minim 50% dintre criteriile complementare certifică produsul ca fiind conform cu principiile de ecoturism. 

 Pentru a obține certificarea în ecoturism, produsul trebuie să îndeplinească toate criteriile de bază plus 50% dintre criteriile complementare aplicabile produsului. 

 Sistemul de certificare în ecoturism Eco-România adaptează experiența internațională la contextul din România. A fost dezvoltat în perioada 2005-2007 în concordanță cu Programul de Acreditare în Natură și Ecoturism promovat de Asociația Australiană de Ecoturism (NEAP este primul sistem de acreditare în ecoturism la nivel mondial) și cu Nature’s Best al Asociației Suedeze de Ecoturism (primul sistem de certificare în ecoturism din emisfera nordică). 

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultaţi Ghidul de procedură.

 Beneficii pentru afaceri: 

 • Sigla de certificare reprezintă un instrument puternic de marketing ce poate fi folosit de către fiecare afacere pentru diferențierea față de concurență; 
 • Posibilitatea adresării unui segment de piață interesat de afaceri responsabile și care este dispus să plătească suplimentar pentru astfel de servicii; 
 • Promovare gratuită pe platforma de promovare a ecoturismului www.eco-romania.ro administrată de AER; 
 • Promovare gratuită pe platformele partenerilor internaționaliwww.destinet.eu (platformă profesională pentru sistemele de certificare în turism durabil la nivel european și care include o hartă a produselor certificate) și www.bookdifferent.com (platformă de rezervări pentru cazări responsabile afiliată booking.com); 
 • Promovarea cu prioritate a serviciilor certificate și a sistemului de certificare în materialele de promovare realizate de AER, la târgurile de turism la care participăm și în relația cu membrii și partenerii noștri. 

Beneficii pentru turiști: 

 • Le permite să identifice mai ușor acele produse cu o calitate deosebită a experienței oferite și cu un grad ridicat de responsabilitate față de mediul natural și socio-cultural al comunităților; 
 • Sigla de certificare reprezintă garanția faptului că produsul turistic certificat urmărește reducerea impactului negativ asupra mediului natural și depune eforturi pentru crearea de beneficii pentru comunitățile locale; 
 • Garantează un nivel mai ridicat de calitate al serviciilor; 
 • Oferă posibilitatea de a contacta în mod direct AER în caz că sesizează anumite probleme. În unele cazuri, dacă se constată nerespectarea unor criterii, sancțiunile pot merge până la retragerea certificatului. 

 Ce produse pot fi certificate? 

 • Programe turistice (tururi) oferite de agenții de turism licențiate sau ghizi și care includ cel puțin o noapte de cazare și au maxim 15 clienți pe ghid
 • Unități de cazare, cum ar fi pensiuni turistice (maxim 15 camere, totalizând nu mai mult de 60 de locuri) și alte structuri de primire turistică autorizate în baza legislației în vigoare cu maxim 25 de spații de cazare (prin spații de cazare se înțelege camere, bungalouri, locuri de cort, rulote, etc.). 

 Procedura de evaluare implică evaluatori care se deplasează în teren, iar decizia de acordare a certificatului este luată de un Comitet de certificare format din 3 membri, doar unul fiind din partea AER. 

 Durata unui certificat 

În urma evaluării, există trei opțiuni pentru Comitetul de certificare: 

 • să acorde diploma ECO-Romania, certificat în ecoturism pe o perioadă de 36 de luni, 
 • să acorde diploma ECO-Romania, certificat în ecoturism pe o perioadă de 18 luni, 
 • să amâne luarea unei decizii, până la îndeplinirea unor criterii minime recomandate. 

Comitetul de certificare poate însoți diploma de certificare cu un set de recomandări bazate pe criteriile neîndeplinite sau îndeplinite parțial. 

PROCEDURA DE CERTIFICARE

1

Citiți ghidul de procedură pentru înțelegerea pașilor ce trebuie parcurși pentru obținerea certificatului de bune practici în ecoturism Eco-România.

 

2

Completați cererea de evaluare și fișa de autoevaluare corespunzătoare pe care ne-o trimiteți la adresa info@eco-romania.ro. Considerăm acest pas deosebit de important deoarece completarea onestă a fișei ne va arăta șansele de obținere a certificatului. Ne dorim să demarăm procedura de evaluare în sine doar cu acele produse care au șanse reale de obținere a certificatului. Această etapă este deosebit de importantă și pentru familiarizarea cu setul de criterii în baza căruia se va face evaluarea, cât și pentru continua procedura de evaluare doar cu acele produse care au șanse reale de obținere a certificatului.
Doar în cazul în care se va decide continuarea procedurii de certificare se va achita taxa de evaluare. 

3

Stabilirea de comun acord a vizitei de evaluare și plata taxei de evaluare. Costul estimat pentru evaluarea unui serviciu este maxim 300 de euro și include onorariul evaluatorului, costurile de transport, masă și un mic procent de costuri administrative pentru AER. Noi încurajăm evaluatorii să stea peste noapte și, în măsura în care este posibil, apreciem dacă puteți pune la dispoziție o cameră gratuită.

4

 Vizita de evaluare propriu-zisă. La momentul evaluării unei unități de cazare este obligatoriu ca aceasta să aibă oaspeți. Pentru tururi, evaluarea se va face cu ocazia derulării unui program turistic cu cliențiEste necesar ca evaluatorul să aibă acces în toate spațiile unității de cazare și să poată interacționa cu clienții și personalul. De asemenea, i se vor prezenta documente care vor atesta îndeplinirea criteriilor (certificate, atestate, contracte, facturi, etc.). 

5

 Documentația întocmită de evaluator este trimisă Departamentului de Certificare AER care, în funcție de numărul solicitărilor, planifică întrunirea Comitetului de Certificare. 

6

Comitetul de Certificare va decide dacă și în ce condiții se va acorda certificatul Eco-România. Beneficiarul va primi diploma și sigla de certificare după semnarea acordului de folosire a siglei. 

Produse certificate

Sistemul de Certificare în Ecoturism a fost creat pentru a asigura conservarea naturii și dezvoltarea durabilă a comunităților locale prin turism. Alege serviciile certificate Eco-România pentru o vacanță deosebită, responsabilă față de oameni și natură!