Sarmizegetusa – Poieni – Criva Valley – Densuș – Peșteana – Breazova – Sarmizegetusa

 

Download the GPS track!