Pedalează în Eco Maramureș – Traseul Creasta Cocoșului

Start: Complex Turist Șuior

Sosire: poalele Crestei Cocoșului

Repere: Complex Turist Șuior – Mina Șuior – Poiana Boului – Sărita Pintii – Creasta Cocoșului

Distanță: 7,5 km

Panta maximă: 26.2%

Panta medie: 8,5% 

Dif. de nivel: 350 m

Grad de dificultate: D

Dacă sunteți încă la sud de Gutâi, dar vreți să treceți „dincolo de deal”, în Țara Maramureșului, aceasta este calea care vă apropie cel mai mult de Creasta Cocoșului – stânca vulcanică uriașă ce străjuiește destinația noastră eco, depărtându-vă totodată de șoselele aglomerate. Traseul etalează păduri și poieni, priveliști îmbietoare, locuri ce amintesc de vremuri imperiale sau de haiduci legendari. Bucuria de a pedala spre poalele Crestei vine însă cu un preț: traseul nu e pentru oricine, ci pentru cicliștii temerari și antrenați.

Creasta Cocoşului – una dintre cele mai spectaculoase formaţiuni andezitice, porţiune dintr-un crater vulcanic ce a erupt cu 9 milioane de ani în urmă. Constituită din andezite cu piroxeni, amfiboli şi biotit, formaţiunea de stâncă, care dă numele rezervaţiei, are o formă ascuţită, crenelată, de circa 200 m lungime, aflată la o altitudine medie de 1200 m. Zona de stâncărie este îmbrăţişată de tufărişuri de ienupăr, afin şi pădure de făget cu rol de protecţie. Brâul de molidiş ce marginește stâncăria găzduiește următoarele specii piţigoi de brădet (Parus ater), mugurar (Pyrrhula pyrrhula), alunar (Nucifraga caryocatactes) etc. Pădurea de făget adăpostește specii precum: ghionoaie verde (Picus viridis), cinteză (Fringilla coelebs), vânturel roşu (Falco tinnunculus), buha mare (Bubo bubo), huhurez mare (Strix uralensis). Specii periclitate de răpitoare ce pot fi observate în zonă sunt acvila de munte (Aquila chrysaetos) şi rar acvila ţipătoare mică (Aquila pomarima). Speciile de amfibieni și reptile prezente pe teritoriul rezervației sunt: tritonul carpatin (Triturus montandoni), buhaiul de baltă cu burtă galbenă (Bombina variegata), broasca roşie de munte (Rana temporaria), şopârla de câmp (Lacerta agilis), vipera comună (Vipera berus). Mamifere: lupul (Canis lupus), ursul brun (Ursus arctos) și râsul (Linx linx). 

Vezi harta aici!  

Pentru mai multe informații despre traseu și coordonatele traseului, click aici!

Atracții: